AKTIVITETSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Vårt engagemang för att stärka sammanhållningen i klubben och förespråka Boston som en aktiv hund är en av alla våra drivkrafter inom kommittén. De aktiviteter som historiskt har drivs av aktivitetskommittén är montrarna vid Stora Stockholm och My Dog i Göteborg. Varje år arrangerar vi läger och tävlingar för alla medlemmar. Vi har även aktivitetsombud utspridda i landet som arrangerar träffar för bostonterriers, allt från promenader till träffar med teman inom hundsportens olika grenar.

Aktivitetskommittén är alltid i behov av positiva, energifyllda medlemmar som brinner för gemenskap och glädje. Vill du vara en del av vårt härliga gäng och/eller kanske bli aktivitetsombud och arrangera träffar så tveka inte att kontakta oss, vi behöver dig.

Aktivitetskommittén:
Mia Kotala (sammankallande)
Kari Fredriksson
Maria Ritzen
Linn Hansson
Sara McKenzie
Görel Pihl

Den gemensamma e-postadressen för aktivitetskommittén är aktiv@bostonterrierklubben.se


LOKALA AKTIVITETSOMBUD
Aktivitetsombuden jobbar lokalt med att anordna träffar såsom cafékvällar, promenader, träningsträffar, kurser och övriga aktiviteter som skapar gemenskap med bostonterrierägare och andra intresserade.

På vår officiella Facebooksida publiceras kommande evenemang runt om i landet.

Lokala aktivitetsombud:
Catharina Franzén, Degerfors
Kari Fredriksson, Göteborg
Beatrice Kastrup, Göteborg
Louise Tardén, Luleå
Marie-Sophie Miso Sellem, Skabersjö
Helen Nylander, Stockholm
Görel Pihl, Stockholm