BOSTONTERRIERKLUBBEN 2017-05-15T23:08:54+00:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

HÄLSOENKÄT FRÅN SKK

SKK har skickat ut en enkät som alla bostonägare förväntas svara på då informationen ingår i insamlingen av statistik avseende kortskalliga raser och specifikt bostonterrier i detta fall. Informationen kommer att användas bl a som statistik till Rasspecifik Avelsstrategi för Bostonterrier och ingå i materialet hos SKK avseende andningsproblem hos kortskalliga raser.

Uppdaterat den 17/4-2018: Enkäten är borttagen och håller på att sammanställas. Tack för era svar!

2018-03-03 19:35|

BOSTONSHOWEN 2018 🗓

Datum: Söndag 27 maj 2018.
Bedömningen startar kl.10.00

Plats: Gimo Idrottsgård
I samband med Nordic Dog Show (grupp 9, 26/5)

Domare: Yvonne Larsson

Klassindelning och avgifter

Klass Senast 27/4 Senast 13/5 Senast 27/5
Valp 150 kr 175 kr 225 kr
Junior, unghund,
öppen, champion
250 kr 275 kr 325 kr
Veteran 200 kr 225 kr 275 kr

Vi måste 2018-04-27 ha minst 30 hundar anmälda och betalda för att arrangemanget ska kunna genomföras. Hundar anmälda efter 2018-05-13 kommer inte att presenteras i utställningskatalogen.

Medlemskap i SBTK, Norsk eller Finsk Bostonterrierklubb erfordras

Flerhundsägare: Fr o m 3:e hunden 50% reducering per hund.
OBS! 1:a – 2:a hunden full avgift. (Gäller anmälningar senast 2018-04-27)

Anmälan: Online-anmälan v
ia SBTK hemsida.

Inbetalning:
Inbetalning till SBTK plusgiro 7 18 97-3 Ange ägarens namn och hundens reg. nr. på inbetalningen.

För utländska medlemmar:
IBAN SE86 9500 0099 6042 0071 8973 BIC NDEASESS

Kontakt:
Åsa Nordén Benitez
 070-491 55 97               utst@bostonterrierklubben.se

Vill du sponsra prisbordet? Kontakta Taru Ylikylä 070-876 04 90.

Vi ser fram emot många anmälningar!

 

2018-02-06 21:40|

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Svenska Bostonterrierklubben önskar God Jul & Gott Nytt År!

2017-12-23 20:25|

ÅRSMÖTE I ÄLTA HUNDHALL 🗓

Datum: Lördagen 3 mars
Plats: Älta Hundhall
Adress: Grustagsvägen 6, Älta
Medtag inneskor

Kl 8:30 – 10:00   Agilityträning
Vi bygger banor tillsammans och tränar på det man man vill träna på. Kostnad 50 kr.

Kl 11:00    Årsmöte
Eventuella motioner som önskas behandlas skall vara styrelsen sekr@bostonterrierklubben.se tillhanda senast 20 januari 2018.
SBTK bjuder på sopplunch och fika under dagen.

Upprop från valberedningen. Det är dags för årsmöte och därmed val av styrelse. Har Du, som medlem i SBTK, något eller några namnförslag? Vänligen tag kontakt med valberedningen senast den 31 januari 2018.
Barbara Drozd, sammankallande, barbaradrozd@hotmail.com
Mona Jernberg, kennel@chililles.se
Agneta Tingström, agnetatingis@live.se

Kl 12:30   Medlemsmöte
Professor Åke Hedhammar och Linda Andersson SKK veterinär, kommer till oss för en dialog om klubbens arbete med att hantera hälsoproblem som kan förknippas med överdriven kortskallighet och vad som benämnes BOAS (brachycefalic Obstructive Airway Syndrome). För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med kortskallighet måste det i avelsurvalet tas större hänsyn till de parametrar som påverkar andningsförmågan. Uppfödare av kortskalliga hundar är de som har störst förutsättningar att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

Verksamhetsberättelse 2017
2017-12-03 13:37|