BOSTONTERRIERKLUBBEN2017-05-15T23:08:54+02:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

ÅRSMÖTE I ÄLTA HUNDHALL 🗓

Datum: Lördagen 3 mars
Plats: Älta Hundhall
Adress: Grustagsvägen 6, Älta
Medtag inneskor

Kl 8:30 – 10:00   Agilityträning
Vi bygger banor tillsammans och tränar på det man man vill träna på. Kostnad 50 kr.

Kl 11:00    Årsmöte
Eventuella motioner som önskas behandlas skall vara styrelsen sekr@bostonterrierklubben.se tillhanda senast 20 januari 2018.
SBTK bjuder på sopplunch och fika under dagen.

Upprop från valberedningen. Det är dags för årsmöte och därmed val av styrelse. Har Du, som medlem i SBTK, något eller några namnförslag? Vänligen tag kontakt med valberedningen senast den 31 januari 2018.
Barbara Drozd, sammankallande, barbaradrozd@hotmail.com
Mona Jernberg, kennel@chililles.se
Agneta Tingström, agnetatingis@live.se

Kl 12:30   Medlemsmöte
Professor Åke Hedhammar och Linda Andersson SKK veterinär, kommer till oss för en dialog om klubbens arbete med att hantera hälsoproblem som kan förknippas med överdriven kortskallighet och vad som benämnes BOAS (brachycefalic Obstructive Airway Syndrome). För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med kortskallighet måste det i avelsurvalet tas större hänsyn till de parametrar som påverkar andningsförmågan. Uppfödare av kortskalliga hundar är de som har störst förutsättningar att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

2017-12-03 13:37|

MÅNADENS BILD: DECEMBER

Månadens tema: ”Julstämning”
Hund: Agnes och Babben (Oelandica’s Renee Fleming samt Oelandica’s Xfanciulla .
Fotograf: Yvonne Öster
Bilden inskickad av Eva Säterberg

Bakgrundsinformation: Varje månad skickar medlemmar in bilder med angivet tema och därefter sker en omröstning via Facebook-sidan. Vid månadsskiftet vinner den bild med flest ”likes” och blir omslagsbild på Bostonterrierklubbens Facebook-sida och har chansen att vara med i nästa års kalender.

2017-12-02 21:44|

RASMONTER PÅ MY DOG

Nu planerar vi snart vår monter på My Dog och vi behöver många som kan stå där, som vanligt tvåtimmars pass med två tvåbenta och minst två fyrbenta för att kunna byta ofta så ingen blir helt utarbetad.

Detta är kriterierna från My Dog på rasmonter.

Välkomnande – Att montern ger ett välkomnande och trevligt intryck som bjuder in besökaren.
Bemötande – Omhändertagandet av den intresserade.
Raspresentation – Att rasen presenteras på ett informativt och tydligt sätt, både visuellt och genom monteragerandet.
Monterutseende – Monterns design och kreativitet.

Kontakta aktiv@bostonterrierklubben.se för mer info.

2017-11-03 8:03|

MÅNADENS BILD: NOVEMBER

Månadens tema: ”Bäst i höst”
Hund: Saga (Top Boston’s Chanel Mon Cherie)
Fotograf: Molly Drozd

Bakgrundsinformation: Varje månad skickar medlemmar in bilder med angivet tema och därefter sker en omröstning via Facebook-sidan. Vid månadsskiftet vinner den bild med flest ”likes” och blir omslagsbild på Bostonterrierklubbens Facebook-sida och har chansen att vara med i nästa års kalender.

2017-11-03 8:00|