REDAKTIONSKOMMITTÉN

REDAKTIONSKOMMITTÉN 2018-10-21T12:53:06+00:00

REDAKTIONSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Redaktionskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning och se till att denna utkommer med 3 nummer per år samt att ansvara för att innehållet tillgodoser medlemmarnas behov av information om klubbens aktiviteter. I redaktionskommitténs uppdrag ingår även att ansvara för klubbens hemsida och att se till sidan uppdateras i enlighet med till ansvariga personer anmälda uppgifter. Undantaget från ovanstående är beslut beträffande tidningens budget, annonspriser, förändringar/omarbetningar av hemsidan samt policyfrågor, dessa tas av klubbens styrelse.

ANSVARIG UTGIVARE/SAMMANKALLANDE: Taru Ylikylä       ordf@bostonterrierklubben.se

TIDNINGEN
REDIGERING, LAYOUT OCH ORIGINAL
Mia Rosendahl
mia.r@telia.com

REDAKTÖR
Marianne Eriksson
marianne.uppsala@telia.com

REDAKTIONSSEKRETERARE
Ulla Severin
ulla.severin@telia.com

HEMSIDAN
WEBMASTER
Kattis Nithamre
webmaster@bostonterrierklubben.se

JULANNONSERA I BOSTONTERRIERN

Då är det dags att tänka på julannons till BOSTONTERRIERN nr ¾ 2018.
Manusstopp 1 november (färdiga annonser 15 november)

Maila till Marianne vilken storlek ni vill ha på annonsen, se priserna och antal bilder per annons.
marianne.uppsala@telia.com

ANNONSPRIS
Helsida (1/1) 300:-
Halvsida (1/2) 225:-
Kvartssida (1/4) 120:-
Dubbelsida (uppslag) 500:-

För varje annons ingår behandling av ett foto (gäller även digitala bilder).
Omfattar en annons mer än en sida (uppslag) ingår ett foto per sida.
För behandling av extra foto utöver ovan debiteras 100:-.

Annonser betalas utan begäran efter att annonsören erhållit tidningen. Inga inbe­talningskort sänds ut.
Plusgiro 71897-3
Swish 1232903334

Skriv tydligt på inbetalning vad det avser och ditt namn.