REDAKTIONSKOMMITTÉN

REDAKTIONSKOMMITTÉN 2018-12-21T20:25:13+00:00

REDAKTIONSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Redaktionskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning och se till att denna utkommer med 3 nummer per år samt att ansvara för att innehållet tillgodoser medlemmarnas behov av information om klubbens aktiviteter. I redaktionskommitténs uppdrag ingår även att ansvara för klubbens hemsida och att se till sidan uppdateras i enlighet med till ansvariga personer anmälda uppgifter. Undantaget från ovanstående är beslut beträffande tidningens budget, annonspriser, förändringar/omarbetningar av hemsidan samt policyfrågor, dessa tas av klubbens styrelse.

ANSVARIG UTGIVARE/SAMMANKALLANDE: Taru Ylikylä       ordf@bostonterrierklubben.se

TIDNINGEN

Mail: Bostonterriern redaktion

REDIGERING, LAYOUT OCH ORIGINAL
Vakant

REDAKTÖR
Vakant

REDAKTIONSSEKRETERARE
Vakant

HEMSIDAN
WEBMASTER
Katarina Nithamre
webmaster@bostonterrierklubben.se