REDAKTIONSKOMMITTÉN

REDAKTIONSKOMMITTÉN 2019-03-15T12:35:28+00:00

REDAKTIONSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Redaktionskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning och se till att denna utkommer med 3 nummer per år samt att ansvara för att innehållet tillgodoser medlemmarnas behov av information om klubbens aktiviteter. I redaktionskommitténs uppdrag ingår även att ansvara för klubbens hemsida och att se till sidan uppdateras i enlighet med till ansvariga personer anmälda uppgifter. Undantaget från ovanstående är beslut beträffande tidningens budget, annonspriser, förändringar/omarbetningar av hemsidan samt policyfrågor, dessa tas av klubbens styrelse.

ANSVARIG UTGIVARE Taru Ylikylä       ordf@bostonterrierklubben.se

TIDNINGEN

Mail: Bostonterriern redaktion

REDAKTION
Katarina Nithamre
Helena LEstrade

HEMSIDAN
WEBMASTER
Katarina Nithamre
webmaster@bostonterrierklubben.se