REDAKTIONSKOMMITTÉNS UPPDRAG
Redaktionskommittén har till uppgift att utforma klubbens tidning och se till att denna utkommer med 3 nummer per år samt att ansvara för att innehållet tillgodoser medlemmarnas behov av information om klubbens aktiviteter. I redaktionskommitténs uppdrag ingår även att ansvara för klubbens hemsida och att se till sidan uppdateras i enlighet med till ansvariga personer anmälda uppgifter. Undantaget från ovanstående är beslut beträffande tidningens budget, annonspriser, förändringar/omarbetningar av hemsidan samt policyfrågor, dessa tas av klubbens styrelse.

ANSVARIG UTGIVARE är ordförande Taru Ylikylä       ordf@bostonterrierklubben.se

Tidningen BOSTONTERRIERN
Mail: Bostonterriern redaktion

REDAKTION

Redaktör Helena L’Estrade
Redaktionsmedarbetare
Helena L’Estrade (sammankallade)
Carolina Tillqvist (redaktionssekreterare)
Edwina Sävmarker

HEMSIDAN www.bostonterrierklubben.se
Mail: Webmaster Bostonterrierklubben
Webmaster
Edwina Sävmarker