Datum: 
Lördag 14 oktober 2017
Bedömningen startar kl.10.00

Plats:
Södra Stockholms Hundhall,
Grustagsvägen 6, 138 40 Älta
http://www.altahundhall.se

Domare:
Maria Lönnhammar

Klasser:
– Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
 – 100 kr
– Övriga klasser:
(Juniorklass 9-18 mån, unghundsklass 15-24 mån, öppen klass från 15 mån samt championklass) – 200 kr
– Veteranklass – från 8 år – 150 kr

För icke medlemmar i SBTK tillkommer 50 kr i anmälningsavgift per hund.

Flerhundsägare:
Fr o m 3:e hunden 50% reducering per hund. OBS! 1:a – 2:a hunden full avgift.

Sista anmälningsdag:
Anmälan skall vara SBTK tillhanda senast 15 september då även avgiften ska vara inbetald.

Inbetalning:
Inbetalning till SBTK plusgiro 7 18 97-3.
Ange ägarens namn och hundens reg.nr. på inbetalningen.
För utländska medlemmar:
IBAN SE86 9500 0099 6042 0071 8973
BIC NDEASESS

Kontakt:
Åsa Nordén Benitez,
Henriksbergsvägen 23, 136 67, Vendelsö
utst@bostonterrierklubben.se

Det kommer att finnas servering, lotteri och fina priser!
Vill du skänka priser till lotteriet eller prisbordet så kontakta Taru Ylikylä 070-876 04 90.

Vi ser fram emot många anmälningar!
Vid färre anmälningar än 20 är vi nödsakade att ställa in utställningen av kostnadsskäl.

Scheduled Utställning