——————————————————————–
AKTIVITETSKOMMITTÉN:
Aktivitetskommittén jobbar för att stärka sammanhållningen i klubben och förespråkar bostonterriern som en aktiv hund, vilket också är en av alla våra drivkrafter inom kommittén. Varje år arrangeras det läger, tävlingar och träffar för SBTKs medlemmar. Förutom detta har vi också aktivitetsombud utspridda i landet som arrangerar allt från promenader till träffar med teman inom hundsportens olika grenar.

Den gemensamma mailadressen är: aktiv@bostonterrierklubben.se

De som sitter i aktivitetskommittén är:
Mia Kotala (sammankallande)
Kari Fredriksson
Maria Ritzen
Linn Hansson
Sara McKenzie

——————————————————————–
AVELSKOMMITTÉN:
Avelskommittén jobbar efter de grundläggande principer och etiska riktlinjer för avel som finns uttryckta i Svenska Kennelklubbens avelspolicy. En specialklubb eller rasklubb som är ansluten till SKK förbinder sig att ge information och råd i avelsfrågor. Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).

Den gemensamma mailadressen är: ak@bostonterrierklubben.se

De som sitter i avelskommittén är:
Taru Ylikylä (sammankallade)
Mikael Andersson
Inger Jansson
Lisa Adolfsson