ÅRSMÖTE 2024

Styrelsen tackar för årets genomförda årsmöte och information om mötet 2025 kommer under hösten.