ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte 2022.

Datum: 12:e mars klockan 13:00

Motionstid: Motion som medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet, dvs senast 31:a januari 2022, adresserat till sekr@bostonterrierklubben.se

Valberedning: Förslag till nya styrelsemedlemmar lämnas till valberedningen senast den 31:a januari 2022.
Linn Hansson (sammankallande) – perlingos@gmail.com
Gudrun Johansson – gudrun@g-klavens.se
Mia Kotala – mippan83_@hotmail.com

Information om hur årsmötet kommer att gå till rent praktiskt kommer att publiceras på klubbens digitala kanaler senast den 31:a december 2021.

VÄLKOMMEN!