En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.

Här nedan kan du ladda ner RAS för bostonterrier, utarbetad av SBTKs Avelskommitté och fastställd av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté. Klicka på länken för att se dokumentet i PDF-format.

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier (RAS)