BOSTONTERRIERN (medlemstidning)

BOSTONTERRIERN (medlemstidning) 2018-12-21T20:37:37+00:00

Svenska Bostonterrierklubbens medlemstidning ”Bostonterriern” utkommer 3 ggr/år varav ett dubbelnummer.
Manustopp är 1 mars, 1 augusti, 1 november.

Annonser och övrigt tidningsmaterial mailas till redaktion@bostonterrierklubben.se.

ANNONSPRISER, medlem 
Helsida (1/1)
Halvsida (1/2)
Dubbelsida (uppslag)
Tre helsidor i samma nummer (från samma annonsör)
En fjärdedels sida (1/4)
Vinnarbild
Radannonser (födelse, parning, dödsannons, import, export)
Foto till radannons
Julhälsning utan foto

ANNONSPRISER, kommersiell
Helsida (1/1)
Helårsannonsering, tre införanden

Kostnad
300:-
225:-
500:-
600:-
120:-
100:-
50:-
70:-
25:-

Kostnad
300:-
750:-

ÖVRIGT 

 • När det gäller vinnarbilder och championatbilder så är de gratis i den årliga kavalkaden i tidning nr 1. (Årets champion och internationella champion).
 • För varje annons ingår behandling av ett foto (gäller även digitala bilder).
 • Omfattar en annons mer än en sida (uppslag) ingår ett foto per sida.
 • För behandling av extra foto utöver ovan debiteras 100:-
 • Championatbild i tidning nr 1: Gratis
 • Enda tillåtna text är hundens titel och namn, ägarens namn samt erhållen merit.
 • Annonser betalas utan anmodan efter att annonsören erhållit tidningen, inga inbetalningskort sänds ut.
 • Åsikter som kommer till uttryck i artiklar och inskickat materiel står som regel i sin helhet för respektive författares räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av SBTK:s styrelse eller av redaktionen.
 • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, korta ned eller refusera insänt material.
 • För insänt, ej beställt material ansvaras inte.
 • För retur av insänt material, bifoga frankerat svarskuvert.