Här finns listan över Svenska Bostonterrieruppfödare, som är medlemmar i SBTK och gemensamt arbetar i SBTK:s avelsstrategis anda för en frisk och sund bostonterrier. Att vara listad på hemsidan är frivilligt och det är upp till varje uppfödare att anmäla intresse.

Det gör man genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret som du hittar här. Om du vill veta mer om vad man som en SBTK ansluten uppfödare förbinder sig att följa klicka här för mer information.

Det är upp till varje valpköpare att kontrollera att just den kull man är intresserad av uppfyller rekommendationerna i Rasspecifik Avelsstrategi för bostonterrier. Från och med 2/4 2024 kommer samtliga uppfödare på hemsidan få en stjärna som sedan tas bort om uppfödaren inte följer RAS under innevarande år.

Har du frågor? Kontakta avelskommittén på ak@bostonterrierklubben.se.

A

ALWAYS EXTRAORDINARY ★
Vanessa Meuller
Västra Röd 570
442 74 HARESTAD

Kontaktuppgifter
030 322 05 55
070 738 58 96
v.meuller@gmail.com
Hemsida

B

BIG BOOSTER’S ★
Eva Borin
Svartlösavägen 245
125 52 ÄLVSJÖ
eller
Småskogsvägen 1A
387 75 BYXELKROK

Kontaktuppgifter
08 749 21 99
070 739 69 45
borin.eva@gmail.com

BOSTONDIVA ★
Evelin Bång
Studentvägen 7
371 41 KARLSKRONA

Kontaktuppgifter
073 447 51 31
evelin521@hotmail.com

BOSTON ENERGY ★
Alexandra Lexén
Sorundavägen 43
137 93 SORUNDA

Kontaktuppgifter
073 960 92 26
bostonenergykennel@gmail.com