Ett domarkompendium för exteriördomare (tidigare kallat raskompendium) är ett komplement till rasstandarden. Rasklubben har ansvar för att ta fram domarkompendium för sin ras och dokumentet är tänkt att belysa rasstandarden, ett domarkompendium används normalt under många år. SBTK har ansvar för att ta fram domarkompendium för bostonterrier.

Dessa dokument är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer bostonterriers på utställning. De är också tänkt att användas vid fortbildning av sådana domare samt vid utbildning av nya domare för raserna, likaså vara ett hjälpmedel för uppfödare, hundägare och andra intresserade.

Domarkompendium för Bostonterrier