Ordförande
Taru Ylikylä
ordf@bostonterrierklubben.se
070-876 04 90

Vice ordförande
Viktoria Ramström
v.ordf@bostonterrierklubben.se
070-951 53 51

Adjungerad kassör
Kicki Stavenborn
kassor@bostonterrierklubben.se
070-222 85 52

Sekreterare
Anna-Parisa Wirén
sekr@bostonterrierklubben.se

Styrelseledamot
Carolina Tillqvist
carolina.bergstrom91@gmail.com

Styrelseledamot
Inger Jansson
inger.jansson45@gmail.com

Suppleant
Görel Pihl
gorel.pihl@yahoo.se

Suppleant 
Levin Larsson
levis.krok@gmail.com

Suppleant
Lisa Adolfsson
lisa_86an@hotmail.com

Suppleant
Vakant

Valberedning
Linn Hansson (sammankallande)
Gudrun Johansson
Mia Kotala

Revisorer
Anette Målund
Christer Lembke

Revisorsuppleanter
Anders Gustavsson
Vakant