Ordförande
Taru Ylikylä
ordf@bostonterrierklubben.se
070-876 04 90

Vice ordförande
Helena L´Estrade
v.ordf@bostonterrierklubben.se

Adjungerad kassör
Kicki Stavenborn
kassor@bostonterrierklubben.se
070-222 85 52

Sekreterare
Anna-Parisa Danielsson
sekr@bostonterrierklubben.se

Styrelseledamot
Carolina Tillqvist
carolina.bergstrom91@gmail.com

Styrelseledamot
Edwina Sävmarker
edwina.97@hotmail.com

Styrelseledamot
Inger Jansson
inger.jansson45@gmail.com

Suppleant
Görel Pihl
gorel.pihl@yahoo.se

Suppleant 
Levin Larsson
levis.krok@gma