KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023!
Årsmötet 2023 kommer att hållas söndagen 12.3.2023 klockan 13:00 och mötet kommer att hållas digitalt via Teams.
Du anmäler ditt deltagande till sbtk.arsmote@gmail.com senast 5 mars 2023!