Styrelsen välkomnar klubbens medlemmar till årsmötet 2024 söndagen 17e mars kl 13.00.
Mötet är digitalt via Teams och anmälan gör du till sbtk.arsmöte@gmail.com senast 10e mars.