BOSTON SHOW 2019

BOSTON SHOW 2019 2019-02-25T10:55:01+00:00

BOSTON SHOW 2019

Lördag 25 maj 2019 i Gimo
Utställningen är inofficiell och anordnas i samband med Nordic Dogshow i Uppsala läns kennelklubb.
Domare: Cathrin Lundberg Westin

Klassindelning och avgifter – se anmälningsformuläret.
Inbetalning sker till SBTK plusgiro 7 18 97-3. Ange ägarens namn och hundens reg.nr. på inbetalningen.
För utländska medlemmar:
IBAN SE86 9500 0099 6042 0071 8973
BIC NDEASESS

Sista anmälningsdag:
SBTK tillämpar differentierade avgifter.

Lägsta avgiften gäller anmälan till och med 5 maj.
Näst lägsta avgiften gäller anmälan till och med 15 maj.
Högsta avgiften gäller anmälan fram till utställningsdagen.

Kontakt: Åsa Nordén Benitez 070-491 55 97, utst@bostonterrierklubben.se

Vill du sponsra prisbordet? Kontakta Taru Ylikylä 070-876 04 90

Varmt välkomna!

Utställning

 

Uppgifter om hunden

 

Om uppfödaren

 

Om ägaren

 

Verification

VINNARE BOSTONSHOW 2018
BIS: Pretty Poison Kicki          BIM: Bringemos Lone Star State Of Mind

RESULTAT FRÅN TIDIGARE ÅR

2011
2015
2012
2016
2013
2017
2014
2018