Om du inte vill fylla i intresseanmälan direkt på skärmen nedan
så finns det även en version för utskrift om du klickar här.

Genom att skicka in formuläret nedan förbinder ni er att följa de regler och rekommendationer som finns angående hållande av hund i Sverige och Rasspecifik avelsstrategi för Bostonterrier (RAS).

Du/Ni är väl förtrogna med rasstandarden, RAS och SRD. Dessa dokument hittar ni under Avel och Hälsa här.

Läs mer om vilka krav SBTK ställer på uppfödare och avelsdjur här.

Uppfödarna förbinder sig att skicka in valpkullsenkät till Avelskommittén på alla kullar och ge gåvomedlemskap till valpköparna första året.

Jag/vi vill gärna stå med i förteckning under rubriken UPPFÖDARLISTA på SBTK:s hemsida:

UPPGIFTER OM KENNELN (kommer att införas på hemsidan):

 

Verification