Uppfödare som är medlemmar i SBTK och tillika valt att finnas med på klubbens hemsida förbinder sig att följa nedanstående rekommendationer: 


  1. Föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parning.
  2. Föräldradjuren ska vara DNA-testade för juvenil katarakt – hereditärt fria intill andra generationen.
  3. Föräldradjuren ska vara knäledsundersökta (patella) med resultat ua, men tillåtet är resultat 1, på 1 knä i kombinationen.
  4. Uppfödarna förbinder sig att skicka in valpkullsenkät till Avelskommittén på alla kullar.
  5. Uppfödarna ger ett gåvomedlemskap till valpköparna första året, gäller inte för utlandsboende och redan medlemmar.

Mer information om ovan nämnda undersökningar och vad SBTK rekommenderar kan du läsa här på hemsidan under flik Avel och Hälsa.

Avelskommittén ger årligen utmärkelser till uppfödare som på ett förtjänstfullt sätt följer RAS och undersöker avkommorna avseende ögon och patella samt skickar in valpkullsenkät, och på så sätt bidrar med statistik för rasen. Utmärkelsen ges till tre uppfödare med högst antal undersökta hundar procentuellt, dels i form av guld, silver- och bronsstjärna på hemsidan fram till nästkommande årsmöte och ett diplom till respektive uppfödare.

Vill du som uppfödare ha valphänvisning på hemsidan? Klicka här.

Har du frågor om avel och uppfödning kontakta ak@bostonterrierklubben.se