Datum: Lördagen 3 mars
Plats: Älta Hundhall
Adress: Grustagsvägen 6, Älta
Medtag inneskor

Kl 8:30 – 10:00   Agilityträning
Vi bygger banor tillsammans och tränar på det man man vill träna på. Kostnad 50 kr.

Kl 11:00    Årsmöte
Eventuella motioner som önskas behandlas skall vara styrelsen sekr@bostonterrierklubben.se tillhanda senast 20 januari 2018.
SBTK bjuder på sopplunch och fika under dagen.

Upprop från valberedningen. Det är dags för årsmöte och därmed val av styrelse. Har Du, som medlem i SBTK, något eller några namnförslag? Vänligen tag kontakt med valberedningen senast den 31 januari 2018.
Barbara Drozd, sammankallande, barbaradrozd@hotmail.com
Mona Jernberg, kennel@chililles.se
Agneta Tingström, agnetatingis@live.se

Kl 12:30   Medlemsmöte
Professor Åke Hedhammar och Linda Andersson SKK veterinär, kommer till oss för en dialog om klubbens arbete med att hantera hälsoproblem som kan förknippas med överdriven kortskallighet och vad som benämnes BOAS (brachycefalic Obstructive Airway Syndrome). För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med kortskallighet måste det i avelsurvalet tas större hänsyn till de parametrar som påverkar andningsförmågan. Uppfödare av kortskalliga hundar är de som har störst förutsättningar att påverka utvecklingen i en positiv riktning.

https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/Halsointyg/Halsointyg-for-avel-med-brakycefal-ras/

Scheduled Okategoriserade