ÅRSMÖTE 2020
ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT!
Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet den 14 mars. Nytt datum planeras till maj.
Information kommer så snart som möjligt.

Härmed kallas till ÅRSMÖTE i Svenska Bostonterrierklubben.

Datum: Lördag 14 mars 2020 kl. 15.00 
Plats: Haninge Hundhall
Gamla Nynäsvägen 3F i Haninge
Vägbeskrivning: www.hundhallen.se

Motionstid: Motion som medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet, dvs senast 1 februari 2020, adresserat till sekr@bostonterrierklubben.se

Valberedning: Förslag till nya styrelsemedlemmar lämnas till valberedningen senast den 31 januari 2020.
Sammankallande: Barbara Drozd 070-878 42 74 barbaradrozd@hotmail.com
Mona Jernberg  0723-63 26 40 kennel@chililles.se
Agneta Tingström 0702-610 357 agnetating@gmail.com

Program:
kl. 13.00-14.30 Föreläsning av Monica Stavenborn
kl. 15.00-17.00 ÅRSMÖTE
Efter årsmötet finns möjlighet att nyttja hallen fram till kl. 18.00

Klubben bjuder på kaffe och tilltugg.

VÄLKOMMEN!