ÅRSMÖTE 2023

Kallelse till Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte 2023.

Datum: 12:e mars klockan 13:00

Motionstid: Motion som medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet, dvs senast 31:a januari 2023, adresserat till sekr@bostonterrierklubben.se

Valberedning: Förslag till nya styrelsemedlemmar lämnas till valberedningen senast den 31:a januari 2023.
Linn Hansson (sammankallande) – perlingos@gmail.com
Gudrun Johansson – gudrun@g-klavens.se
Mia Kotala – mippan83_@hotmail.com

Mötet kommer att ske digitalt.
Mer information kommer på våra digitala kanaler om hur anmälan går tillväga.

VÄLKOMMEN!