BOSTON SHOW-KOMMITTÉNS UPPDRAG
Några av Boston Show-kommitténs huvudsakliga uppgifter är i korthet att:

  • Ta fram förslag på tävlingsplats, datum, domare och ringsekreterare för klubbstyrelsen att besluta om.
  • Kontakta eventuella sponsorer, ombesörja att medlemmar blir inbjudna, att allt material finns på plats samt att arrangemanget bemannas på samtliga poster.

Den gemensamma e-postadressen för Boston Show-kommittén är utst@bostonterrierklubben.se
Besök även Bostonshowens egna sida här.

Utställningsansvarig:

BOSTON SHOW-KOMMITTÈN
Inger Jansson (sammankallande)
Taru Ylikylä
Alexandra Lexén
Levin Larsson
Emma Pontusson