BOSTONTERRIERKLUBBEN 2017-05-15T23:08:54+00:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Mopsorden bjuder in till uppfödarutbildning

Den 8-9 februari 2020 anordnar Mopsorden en uppfödarutbildning som vänder sig till uppfödare eller endast intresserade, av de brakycefala raserna. Utbildningen är förlagd till Rosersberg, strax norr om Stockholm

Intresserade anmäler sig till utbildning@mopsorden.se och bokar ev logi själva. I inbjudan står mer att läsa om innehållet i utbildningen och hotellet där vi kommer att vara.

Uppfödarutbildning_2020

2019-09-27 11:39|