BOSTONTERRIERKLUBBEN 2017-05-15T23:08:54+00:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Gratis kvällsföreläsning om hjärtsjukdomar hos hund

Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano får många förfrågningar från ras- och specialklubbar om att komma och föreläsa om hjärtsjukdomar hos hund. Eftersom de inte har möjlighet att åka till alla som frågar men gärna vill dela med sig av sin kunskap erbjuder de nu en gratis kvällsföreläsning, öppen för alla medlemmar, i SKKs lokaler i Rotebro. Se inbjudan i bifogad fil. Sprid gärna denna inbjudan till era rasklubbar/medlemmar, så hoppas vi att alla som är intresserade av ämnet tar tillfället i akt och kommer till oss måndag den 21 oktober kl 18.00. Väl mött!

2019-10-01 12:31|

Mopsorden bjuder in till uppfödarutbildning

Den 8-9 februari 2020 anordnar Mopsorden en uppfödarutbildning som vänder sig till uppfödare eller endast intresserade, av de brakycefala raserna. Utbildningen är förlagd till Rosersberg, strax norr om Stockholm

Intresserade anmäler sig till utbildning@mopsorden.se och bokar ev logi själva. I inbjudan står mer att läsa om innehållet i utbildningen och hotellet där vi kommer att vara.

Uppfödarutbildning_2020

2019-09-27 11:39|