BOSTONTERRIERKLUBBEN2017-05-15T23:08:54+02:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Skogspromenad!

Svenska Bostonterrierklubben bjuder in till skogspromenad i Ursvik, Sundbyberg
Samling vid Ursviks motionscenter, Sundbyberg Lördag 26 september kl 10
Vi går ut i skogen och lägger korta spår för de som vill. Medtag picknickryggan för egen fika och vatten och gott godis till hunden. Har du sele och lång lina ta gärna med det så behöver ni inte vänta på en ledig om du vill prova att lägga ett kort spår till din hund.
Varmt välkomna!
Helen & Mia
2020-09-11 11:14|

Bostonshow 2020 INSTÄLLD

·       Bostonshowen 2020 är inställd och vi blickar i stället framåt och till nästa års officiella utställning

·       Även om aktiviteter har uteblivit på grund av den rådande situationen så behöver vi fortfarande medlemsavgifterna. Det är många som inte har betalat avgiften för 2020.

2020-09-06 15:38|

Goda nyheter!

GODA NYHETER! 

Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till Er alla som har någon av de fyra focusraserna: Mops, Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Engelsk Bulldogg.

Vid sitt möte i juni beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser skall testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen. MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som avslog vår begäran. Vid MopsOrdens årsmöte 29.2.2020 tog medlemmarna ett beslut om att vi skall verka för införande av BOAS.

Efter att holländska regeringen och holländska Kennelklubben Raad van Beheer gett 12 raser sådana restriktioner vad gäller exteriör ff a avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enligt gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med Engelska Kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCI:s medlemsländer att använda BOAS metoden.

Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.

Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.

SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/Avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer att använda Cambridgemetoden för BOAS och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.

Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

 

20200710

 

 

Moa Persson                                                       Lars-Olof Carlén

Ordförande                                                         Ordförande

MopsOrden                                                        SDHK

 

2020-07-10 15:41|

ÅRETS ARBETANDE BOSTON!

Glöm inte mejla in era 5 bästa resultat under 2019 till aktiv@bostonterrierklubben.se senast 19 januari. Obs! Man behöver vara medlem i SBTK och hunden måste vara svenskregistrerad.

Mer information finns här!

AKTK önskar alla gott slut och Gott Nytt År!

2019-12-28 13:15|