BOSTONTERRIERKLUBBEN 2017-05-15T23:08:54+00:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Årets arbetande boston!

2018 börjar närma sig sitt slut och vi är i full färd att sammanställa det gångna årets tävlingsresultat för att kora Årets arbetande boston i agility, bruks, freestyle/HtM, lydnad, nosework och rallylydnad.

Har du och din boston tävlat men missat att skicka in resultaten har ni fortfarande möjlighet att göra det.

Gå in på sidan Årets arbetande boston här
Där finns instruktioner hur du rapporterar in dina resultat!

Svenska Bostonterrierklubben önskar er ett glatt kommande tävlingsår 2019!

2018-12-10 2:54|

INVENTERING AV TRUBBNOSAR – 4 december 🗓

Inventeringstillfällen på SKK i Rotebro

Nytt datum: Tisdag 4 december kl. 15.00

Torsdag 22 november kl. 15.00 inställt pga för få anmälda

Anmälan till Lotta Olsson, lotta.olsson@skk.se eller 08 795 30 03

Adress: SKKs kansli, Rotebergsvägen 3, Sollentuna
Som en del i arbetet med att motverka andningsproblem hos brakycefala, kortskalliga, hundar har Svenska Kennelklubben beslutat att inventera hälsostatusen i fyra hundraser: bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Källa: Svenska Kennelklubben

2018-11-18 12:01|

Bostonshow 2019 🗓

Lördag 25 maj 2019 i Gimo
Utställningen är inofficiell och anordnas i samband med Nordic Dogshow i Uppsala läns kennelklubb.
Vi återkommer med information om domare, anmälning osv.

2018-11-10 12:34|

ÅRSMÖTE 2019 🗓

Härmed kallas till ÅRSMÖTE i Svenska Bostonterrierklubben.

Datum: 2019-03-09
Plats: Haninge Hundhall
Gamla Nynäsvägen 3F i Haninge

Motionstid: Motion som medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast 26 januari 2019 till sekr@bostonterrierklubben.se

Valberedning: Har du, som medlem i SBTK, namnförslag till förtroendeuppdrag i styrelsen
kontakta valberedningen senast 31 januari 2019.
Sammankallande: Mona Jernberg (kennel@chililles.se), Agneta Tingström, Barbara Drozd.

Program:
kl. 11:00 Föreläsning av Amanda Lundwall från Working Dogs Rehab
kl. 13:00 ÅRSMÖTE
Efter årsmötet finns möjlighet att träna och umgås. Hallen är bokad av SBTK hela dagen.

Klubben bjuder på kaffe och smörgås.

VÄLKOMMEN!

2018-11-10 12:10|

Valphänvisning

Från och med november uppdateras valplistan 2 gånger per månad: den 1:a och 15:e varje månad.
Ny kull finns under Aktuella kullar.

2018-11-10 11:20|