Information om patellaluxation – PL.

SKK skriver detta om patellaluxation:

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Bostonterriern är drabbad av patellaluxation och därför bör en av SKKs rekommenderade veterinärer utföra undersökningen eftersom dessa veterinärer har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. För att ha koll på mängden bostonterriers som har patella menar SBTK att det endast får användas avelsdjur med känd knäledsstatus. Årsmötet 2010 beslutade om att godkänna hundar i avel med patella luxation grad 1 på ett knä. Det åligger uppfödaren att följa upp samtliga avkommor från kombination där något föräldradjur har konstaterad patella luxation grad 1 innan hunden används igen i avel.