Svenska Bostonterrierklubbens medlemstidning ”Bostonterriern” utkommer 4 ggr/år.
Annonser och övrigt tidningsmaterial mailas till redaktion@bostonterrierklubben.se.

ANNONSPRISER, medlem 
Helsida (1/1)
Halvsida (1/2)
Dubbelsida (uppslag)
Tre helsidor i samma nummer (från samma annonsör)
En fjärdedels sida (1/4)

ANNONSPRISER, kommersiell
Ta kontakt med redaktionen för prisuppgift.
Mail: redaktion@bostonterrierklubben.se.

Kostnad
300:-
225:-
500:-
600:-
120:-

ÖVRIGT 

  • När det gäller vinnarbilder och championatbilder så är de gratis i den årliga kavalkaden i tidning nr 1. (Årets champion och internationella champion).
  • För varje annons ingår behandling av ett foto (gäller även digitala bilder).
  • Omfattar en annons mer än en sida (uppslag) ingår ett foto per sida.
  • För behandling av extra foto utöver ovan debiteras 100:-
  • Annonser betalas utan anmodan efter att annonsören erhållit tidningen, inga inbetalningskort sänds ut.
  • Åsikter som kommer till uttryck i artiklar och inskickat materiel står som regel i sin helhet för respektive författares räkning och behöver inte ge uttryck för uppfattningar som delas av SBTK:s styrelse eller av redaktionen.
  • Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera, korta ned eller refusera insänt material.
  • För insänt, ej beställt material ansvaras inte.
  • För retur av insänt material, bifoga frankerat svarskuvert.