Bostonterriern är en numerärt liten ras i Sverige, det föds mellan 150 och 200 valpar per år, men antalet valpar har stadigt ökat de senaste åren. I Uppfödarlistan här på hemsidan hittar du uppfödare som är medlemmar i klubben och som följer klubbens rekommendationer för avel, det är frivilligt att vara med på listan. Under aktuella kullar kan du hitta kullar som är anmälda för valphänvisning.

När du väljer valp ska den vara välnärd. Den ska se pigg ut, vara frimodig och gärna ta kontakt. Föräldrarna ska vara öppna och tillgängliga.

Köp inte en valp bara för att du tycker synd om den.

Ett viktigt steg är också kontakten med uppfödaren. 
Tänk på att du kommer ha en långvarig relation till uppfödaren vilket gör att du väljer uppfödare som du har förtroende för att ge dig råd och att svara på frågor.

Enligt SBTK:s avelsstrategi ska båda föräldrarna vara:

 • ögonlysta inom ett år före parning
 • DNA-testade eller hereditärt fria för juvenil katarakt
 • knäledsundersökta (patella) u.a. men en 1 på 1 knä är tillåtet i kombinationen.

Resultaten finns registrerade på SKK Hunddata om inte hanen är boende och registrerad utanför Sverige.

Under Avel och Hälsa hittar du mer information. Läs Rasspecifik avelsstrategi för Bostonterrier (RAS) om vilka krav som föreligger.

Valpen ska vid leverans vara:

 • minst 8 veckor gammal
 • avmaskad vid 2 tillfällen
 • grundvaccinerad mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit). Trippelvaccination.
 • Om valpen är över 12 veckor vid leverans ska den också ha fått sin andra vaccination.
 • registrerad i SKK
 • veterinärbesiktigad inom 7 dagar före leverans
 • ID-märkt med mikrochip

Vid köpetillfället ska man begära:

 • ett köpekontrakt
 • ett registreringsbevis
 • ett veterinärintyg

och erforderliga råd angående skötsel och utfodring.

Uppfödare som finns med på hemsidan ger sina valpköpare ett gåvomedlemskap i Svenska Bostonterrierklubben för det första året.