Om kullen fått valphänvisning, ska uppfödare betala in medlemsavgiften första året för sina valpköpare, undantag om de redan är medlemmar eller bosatta utanför Sverige. Gåvomedlemskap skall betalas inom 2 månader efter valpens/hundens leverans. Därefter gäller ordinarie medlemsavgift.

Medlemsavgifter för 2024:
Gåvomedlemskap, valpköpare 180 kr/år (undantag om de redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap, valpköpare i utlandet 210 kr/år

Uppfödaren förbinder sig också att skicka in en valpkullsenkät för aktuell kull.

De uppgifter som medlemsansvarig behöver är:
Valpköparens namn, adress, telefonnr och mailadress samt ditt/uppfödarens namn.
Maila de uppgifterna till: kassor@bostonterrierklubben.se