Som medlem i SBTK får du:

  • Tidskriften Bostonterriern som utkommer 4 gånger/år.
  • Ta del av de aktiviteter som arrangeras av klubben som t.ex. träffar, promenader och det årliga bostonlägret.
  • Vara med i Boston Showen som är en egen utställning för bara bostonterrier och i samband med detta brukar det arrangeras så vi äter middag tillsammans.
  • Du kan tävla för SBTK i de grenar som inte kräver direkt medlemskap i SKK eller SBK.
  • Som uppfödare har du ett bollplank i klubbens avelskommitté.
  • Som medlem har du även möjlighet att påverka klubbens verksamhet genom att delta i olika forum och delge idéer till styrelsen.

Medlemsavgifter för 2024:
Enskild medlem 360 kr/år
Familjemedlem 70 kr/år
Utlandsmedlem 410 kr/år
Gåvomedlemskap, valpköpare 180 kr/år (undantag om de redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap, valpköpare i utlandet 210 kr/år

Vid gåvomedlemskap går det bra att maila direkt till kassor@bostonterrierklubben.se. Annars blir du medlem genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär samt betala aktuell avgift till något av följande konton:

IBAN: SE86 9500 0099 6042 0071 8973 BIC: NDEASESS
Plusgiro: 7 18 97-3
Du kan även betala med Swish till nummer 123 290 33 34. Ange medlem samt e-postadress för ny medlem eller förnamn, efternamn och ort om du är medlem sedan tidigare.

Medlemsavgift som inbetalas från 1/10 – 2024 gäller för nästkommande år.
OBS! Medlemskapet börjar gälla först då medlemsavgiften är betald!

Jag vill bli medlem!