• Som medlem i SBTK, får du tidskriften Bostonterriern som utkommer 4 gånger/år.
  • Medlemmar kan ta del av de aktiviteter som arrangeras av klubben.
  • I samband med klubbens årsmöte arrangeras en medlemsträff med intressant ämne för de flesta.
  • Varje år arrangeras träffar, bostonläger och en egen utställning för bara bostonterrier, då vi också äter middag tillsammans och har trevligt.
  • På klubbens facebooksida har vi olika aktiviteter och tävlingar som du som medlem får delta i.
  • SBTK är specialklubb under SKK vilket gör att du som medlem har möjlighet att tävla i klubbens namn. Du kan tävla för SBTK i de grenar som inte kräver direkt medlemskap i SKK eller SBK.
  • Som uppfödare har du ett bollplank i klubbens avelskommitté.
  • Som medlem har du även möjlighet att påverka klubbens verksamhet genom att delta i olika forum och delge idéer till styrelsen.

Välkommen!

MEDLEMSAVGIFTEN för 2022 ska vara klubben tillhanda den 28e februari.

Medlemsavgifter för 2022:
Enskild medlem 330 kr/år
Familjemedlem 60 kr/år
Utlandsmedlem 380 kr/år
Gåvomedlemskap, valpköpare 170 kr/år (undantag om de redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap, valpköpare i utlandet 200 kr/år

Vid gåvomedlemskap går det bra att maila direkt till kassor@bostonterrierklubben.se. Annars blir du medlem genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär samt betala aktuell avgift till något av följande konton:

IBAN: SE86 9500 0099 6042 0071 8973 BIC: NDEASESS
Plusgiro: 7 18 97-3
Du kan även betala med Swish till nummer 123 290 33 34. Ange medlem samt e-postadress för ny medlem eller förnamn, efternamn och ort om du är medlem sedan tidigare.
OBS! Medlemskapet börjar gälla först då medlemsavgiften är betald!

FÖR UPPFÖDARE
Om kullen fått valphänvisning, ska uppfödare betala in medlemsavgiften första året för sina valpköpare, undantag om de redan är medlemmar eller bosatta utanför Sverige. Gåvomedlemskap skall betalas inom 2 månader efter valpens/hundens leverans. Därefter gäller ordinarie medlemsavgift.

Uppfödaren förbinder sig också att skicka in en valpkullsenkät för aktuell kull.

De uppgifter som medlemsansvarig behöver är:
Valpköparens namn, adress, telefonnr och mailadress samt ditt/uppfödarens namn.
Maila de uppgifterna till: kassor@bostonterrierklubben.se

Jag vill bli medlem!