BLI MEDLEM

BLI MEDLEM 2019-05-08T20:33:26+00:00
  • Som medlem i SBTK, får du tidskriften Bostonterriern som utkommer 3 gånger/år.
  • Medlemmar kan ta del av de aktiviteter som arrangeras av klubben.
  • I samband med klubbens årsmöte arrangeras en medlemsträff med intressant ämne för de flesta.
  • Varje år arrangeras träffar, bostonläger och en egen utställning för bara bostonterrier, då vi också äter middag tillsammans och har trevligt.
  • På klubbens facebooksida har vi olika aktiviteter och tävlingar som du som medlem får delta i.
  • SBTK är specialklubb under SKK vilket gör att du som medlem har möjlighet att tävla i klubbens namn. Du kan tävla för SBTK i de grenar som inte kräver direkt medlemskap i SKK eller SBK.
  • Som uppfödare har du ett bollplank i klubbens avelskommitté.
  • Som medlem har du även möjlighet att påverka klubbens verksamhet genom att delta i olika forum och delge idéer till styrelsen.

Välkommen!

Medlemsavgifter för 2019:
Enskild medlem 300 kr/år
Familjemedlem 50 kr/år
Utlandsmedlem 350 kr/år
Gåvomedlemskap, valpköpare 150 kr/år (undantag om de redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap, valpköpare i utlandet 175 kr/år

Vid gåvomedlemskap går det bra att maila direkt till kassor@bostonterrierklubben.se. Annars blir du medlem genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär samt betala aktuell avgift till något av följande konton:

IBAN: SE86 9500 0099 6042 0071 8973 BIC: NDEASESS
Plusgiro: 7 18 97-3
Du kan även betala med Swish till nummer 123 290 33 34. Ange medlem samt e-postadress för ny medlem eller förnamn, efternamn och ort om du är medlem sedan tidigare.
OBS! Medlemskapet börjar gälla först då medlemsavgiften är betald!

Jag vill bli medlem:

 

Verification