Ordförande
Taru Ylikylä
ordf@bostonterrierklubben.se
070-876 04 90

Vice ordförande
Helena L´Estrade
v.ordf@bostonterrierklubben.se

Adjungerad kassör
Kicki Stavenborn
kassor@bostonterrierklubben.se
070-222 85 52

Sekreterare
Emma Pontusson
sekr@bostonterrierklubben.se

Styrelseledamot
Carolina Tillqvist

Styrelseledamot
Edwina Sävmarker

Styrelseledamot
Inger Jansson

Styrelseledamot
Emma Pontusson