HÄLSOENKÄT FRÅN SKK

HÄLSOENKÄT FRÅN SKK

SKK har skickat ut en enkät som alla bostonägare förväntas svara på då informationen ingår i insamlingen av statistik avseende kortskalliga raser och specifikt bostonterrier i detta fall. Informationen kommer att användas bl a som statistik till Rasspecifik Avelsstrategi för Bostonterrier och ingå i materialet hos SKK avseende andningsproblem hos kortskalliga raser.

Uppdaterat den 17/4-2018: Enkäten är borttagen och håller på att sammanställas. Tack för era svar!

2018-04-17T21:18:08+00:00 2018-03-03 19:35|