BOSTONTERRIERN nr 3/4
MEDLEMSAVGIFTEN 2020 (för kontoinformation etc)
Det står fel i tidningen. Beslut om höjning av medlemsavgiften togs på årsmötet 2019.
RÄTT MEDLEMSAVGIFTER skall vara
Enskild medlem 330 kr
Familjemedlem 60 kr
Utlandsmedlem 380 kr
Gåvomedlemskap 170 kr
(för valpköpare, undantag från de som redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap utland 200 kr
(för valpköpare i utlandet)

NYTT från och med 2020:
INGEN INBETALNINGSAVI kommer att skickas ut.
SISTA BETALNINGSDAG för medlemskap 2020 är 15 april.

Redaktören ber om ursäkt för fadäsen.
Med vänlig hälsning
Katarina Nithamre