ÅRSMÖTET INSTÄLLT
Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet den 14 mars.
Nytt styrelsemöte planeras till maj. Information kommer så fort som möjligt.

SKK har beslutat om åtgärder mot spridning av covid-19 (länk).