·       Bostonshowen 2020 är inställd och vi blickar i stället framåt och till nästa års officiella utställning

·       Även om aktiviteter har uteblivit på grund av den rådande situationen så behöver vi fortfarande medlemsavgifterna. Det är många som inte har betalat avgiften för 2020.