Rasklubben Svenska Bostonterrierklubben ingår som en medlemsorganisation i specialklubben SDHK.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialkubbens eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

Läs SBTKs stadgar här