AGILITY
1. Kari Fredriksson med Chandis Unique ”Uni”
2. Louise Tardén med Veterinärstugans Amerigo ”Frank”
3. Sabina Backe med Top Boston´s Irresistable ”Bambam”
4. Helen Nylander med Chandis Andra Dimma ”Dimma”
5. Karin Schylberg med Boston Playground´s Terje ”Tarzan”
6. Kari Fredriksson med G-klaven´s Frazze Fantaztic ”Frazze”
7. Louise Tardén med Polarskäggets Gulliga Göte ”Göte”

Slutpoäng
110
80
71
60
54
48
39

NOSEWORK
1. Mia Tegbrant  med Showteam´s Betty Boop ”Oprah”

Slutpoäng
33 p