Vill du som uppfödare ha valphänvisning på hemsidan?
Från och med november 2018 uppdateras valplistan två gånger per månad. Den 1:a och den 15:e varje månad.

Skicka mail till ak@bostonterrierklubben.se med följande uppgifter om kombinationen. Bifoga även kvittokopia på betalning.

  • Föräldradjur; namn och registreringsnummer
  • Senaste ögonlysning och resultat
  • Patellaundersökning resultat
  • Resultat DNA-test alternativt hereditärt fri från juvenil katarakt
  • Datum för planerad nedkomst/födelsedatum
  • Uppfödare: namn, kennelnamn, ort och kontaktuppgifter

100 kr sätts in på SBTK:s plusgiro 7 18 97-3 eller Swish 123 290 33 34, och betalningen märks med kennelnamnet.

Valphänvisningen kommer sedan att läggas upp under Aktuella kullar, det vill säga här. Valpkullen ligger kvar på hemsidan under 12 veckor. Om kullen är såld innan den tiden hör av dig till ak@bostonterrierklubben.se så tas hänvisningen bort. Som uppfödare väljer du själv när du vill lägga ut annonsen. Tiken måste vara minst 35 dygn dräktig. Den information som läggs in från början angående födelsedatum kommer ligga kvar under tiden annonsen är kvar under Aktuella kullar.

Om kullen fått valphänvisning, ska uppfödare betala in medlemsavgiften första året för sina valpköpare, undantag om de redan är medlemmar eller bosatta utanför Sverige. Gåvomedlemskap skall betalas inom 2 månader efter valpens/hundens leverans. Därefter gäller ordinarie medlemsavgift.

Gåvomedlemskap 2020:
För valpköpare (undantag de som redan är medlemmar): 170 kr
För valpköpare i utlandet (för valpköpare i utlandet): 200 kr

Uppfödaren förbinder sig också att skicka in en valpkullsenkät för aktuell kull.

De uppgifter som medlemsansvarig behöver är:
Valpköparens namn, adress, telefonnr och mailadress samt ditt/uppfödarens namn.
Maila de uppgifterna till: kassor@bostonterrierklubben.se