BOSTONTERRIERKLUBBEN2017-05-15T23:08:54+02:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Goda nyheter!

GODA NYHETER! 

Vi vill gemensamt förmedla en god nyhet till Er alla som har någon av de fyra focusraserna: Mops, Fransk Bulldogg, Bostonterrier och Engelsk Bulldogg.

Vid sitt möte i juni beslutade SKK/CS äntligen att hörsamma oss i vår begäran om att dessa raser skall testas genom BOAS-metoden, Cambridgemodellen. MopsOrdens styrelse tillskrev under 2019 SDHK med önskan om vidarebefordran till SKK/CS om att godkänna BOAS som testform, detta beslutades av SDHK och skickades in till SKK/CS som avslog vår begäran. Vid MopsOrdens årsmöte 29.2.2020 tog medlemmarna ett beslut om att vi skall verka för införande av BOAS.

Efter att holländska regeringen och holländska Kennelklubben Raad van Beheer gett 12 raser sådana restriktioner vad gäller exteriör ff a avseende huvudform som omöjliggör för uppfödare i Holland att avla enligt gällande rasstandarder reagerade omvärlden kraftigt. Även FCI och dess ordförande tillsammans med Engelska Kennelklubbens ordförande gjorde ett uttalande som uppmanade FCI:s medlemsländer att använda BOAS metoden.

Aldrig tidigare har världens hundklubbar på alla nivåer reagerat så kraftigt på ett beslut som det som fattats i Holland, skrivelser har inkommit i mängd.

Här i Sverige gjorde de fyra berörda ras/specialklubbarna en gemensam skrivelse till SKK, där vi fördömde det holländska beslutet och hoppades på ett kraftfullt agerande från vår moderorganisations sida.

SKK/CS tog sålunda ett klokt beslut vid junimötet och uppdrog åt SKK/Avelskommitté att arbeta för att genomföra BOAS i Sverige för de fyra focusraserna. Vi hoppas nu att beslut kommer att använda Cambridgemetoden för BOAS och att vi redan i början av 2021 kan se utbildning av veterinärer och snarast möjligt därefter komma igång med testet.

Vi känner oss glada att vi äntligen fått gehör hos vår moderorganisation SKK och ser fram emot ett BOAS-test enligt Cambridgemetoden.

 

20200710

 

 

Moa Persson                                                       Lars-Olof Carlén

Ordförande                                                         Ordförande

MopsOrden                                                        SDHK

 

2020-07-10 15:41|

ÅRETS ARBETANDE BOSTON!

Glöm inte mejla in era 5 bästa resultat under 2019 till aktiv@bostonterrierklubben.se senast 19 januari. Obs! Man behöver vara medlem i SBTK och hunden måste vara svenskregistrerad.

Mer information finns här!

AKTK önskar alla gott slut och Gott Nytt År!

2019-12-28 13:15|

Stockholms Hundmässa

 

BIR
FI UCH NO JV-17 NO UCH NORD UCH SE UCH SE V-18 US CH
BARROCO’S DROP DEAD GORGEOUS
Ägare och uppfödare: Tarja Hyvärinen, Finland

BIM
BRINGEMOS WINTER LOVE STORY
Ägare och uppfödare: Susanne Bringemo, Norrtälje

Nordic Cert (hane)
BRINGEMOS WINTER LOVE STORY
Ägare och uppfödare: Susanne Bringemo, Norrtälje

Nordic Cert (tik)
FI UCH NO JV-17 NO UCH NORD UCH SE UCH SE V-18 US CH
BARROCO’S DROP DEAD GORGEOUS
Ägare och uppfödare: Tarja Hyvärinen, Finland

CERT (hane)
BRINGEMOS WINTER LOVE STORY
Ägare och uppfödare: Susanne Bringemo, Norrtälje

CERT (tik)
SONYA Ägare: Henrik Forsberg, Norrköping Uppfödare: Britt-Marie Edlund, Blåsmark

Bästa Veteran
C.I.B. FI UCH JWW-12 NO UCH NO V-12 NORD UCH NORD V-13 NORD V-15 SE UCH SE VV-19 BARROCO’S JE T’AIME
Ägare och uppfödare: Tarja Hyvärinen, Finland

Bästa Uppfödargrupp
Kennel: SHOWTEAM’S Uppfödare: Lena Karlsson, Hisings Kärra

Bästa Junior
BRINGEMOS WINTER LOVE STORY
Ägare och uppfödare: Susanne Bringemo, Norrtälje

RASMONTERN

2019-12-16 13:22|

MEDLEMSAVGIFT 2020

BOSTONTERRIERN nr 3/4
MEDLEMSAVGIFTEN 2020 (för kontoinformation etc)
Det står fel i tidningen. Beslut om höjning av medlemsavgiften togs på årsmötet 2019.
RÄTT MEDLEMSAVGIFTER skall vara
Enskild medlem 330 kr
Familjemedlem 60 kr
Utlandsmedlem 380 kr
Gåvomedlemskap 170 kr
(för valpköpare, undantag från de som redan är medlemmar)
Gåvomedlemskap utland 200 kr
(för valpköpare i utlandet)

NYTT från och med 2020:
INGEN INBETALNINGSAVI kommer att skickas ut.
SISTA BETALNINGSDAG för medlemskap 2020 är 15 april.

Redaktören ber om ursäkt för fadäsen.
Med vänlig hälsning
Katarina Nithamre

2019-12-10 14:16|