BOSTONTERRIERKLUBBEN 2017-05-15T23:08:54+00:00

Välkommen till Bostonterrierklubben!

Valphänvisning

Valplistan uppdaterad. Ny parning. Aktuella kullar
U
ppfödare! Glöm inte att meddela när valparna är sålda och kullen inte längre är aktuell för listan. /Webmaster

2019-02-04 12:53|

Årets arbetande boston!

2018 börjar närma sig sitt slut och vi är i full färd att sammanställa det gångna årets tävlingsresultat för att kora Årets arbetande boston i agility, bruks, freestyle/HtM, lydnad, nosework och rallylydnad.

Har du och din boston tävlat men missat att skicka in resultaten har ni fortfarande möjlighet att göra det.

Gå in på sidan Årets arbetande boston här
Där finns instruktioner hur du rapporterar in dina resultat!

Svenska Bostonterrierklubben önskar er ett glatt kommande tävlingsår 2019!

2018-12-10 2:54|

ÅRSMÖTE 2019 🗓

Härmed kallas till ÅRSMÖTE i Svenska Bostonterrierklubben.

Datum: 2019-03-09
Plats: Haninge Hundhall
Gamla Nynäsvägen 3F i Haninge

Motionstid: Motion som medlem önskar ha behandlad av årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast 26 januari 2019 till sekr@bostonterrierklubben.se

Valberedning: Har du, som medlem i SBTK, namnförslag till förtroendeuppdrag i styrelsen
kontakta valberedningen senast 31 januari 2019.
Sammankallande: Mona Jernberg (kennel@chililles.se), Agneta Tingström, Barbara Drozd.

Program:
kl. 11:00 Maria Lönnhammar från SKK (ändring i programmet)
kl. 13:00 ÅRSMÖTE
Efter årsmötet finns möjlighet att träna och umgås. Hallen är bokad av SBTK hela dagen.

Klubben bjuder på kaffe och smörgås.

VÄLKOMMEN!

2018-11-10 12:10|

Valphänvisning

Från och med november uppdateras valplistan 2 gånger per månad: den 1:a och 15:e varje månad.
Ny kull finns under Aktuella kullar.

2018-11-10 11:20|